สินเชื่อ

เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้ออาวุธปืน

โดย admin
 วันที่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 09:16 น.
 1080

        เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้ออาวุธปืน
(โครงการจัดหาอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2563

คุณสมบัติผู้กู้
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ครบ 1 ปีขึ้นไป (สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ)
2. ผู้กู้จะต้องไม่มีกู้เงินจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ไม่มีหมายศาลตลอดระยะเวลาการกู้
3. ผู้กู้มีสุทธิคงเหลือ 9,000 บาท (หลังหักงวดชำระโครงการฯนี้แล้ว)
4. กู้ในทุนเรือนหุ้นได้ 90% ของทุนเรือนหุ้น หรือทุนเรือนหุ้นรวมเงินฝาก
5. กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท ผ่อนชำระ 60 งวด
6. ใช้ผู้ค้ำ 1 คน : สุทธิคงเหลือ 4,000 บาท

ระเบียบการให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้ออาวุธปืน พ.ศ. 2562  >> คลิก <<
สัญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้ออาวุธปืน พ.ศ. 2562  >> คลิก <<< 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9005
ตามวันเวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.


UploadImage