สวัสดิการ


โดย admin -  วันที่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 09:41 น.

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 สมาชิกยื่นเอกสารขอทุนฯได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน ...


โดย admin -  วันที่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 09:21 น.

Update สวัสดิการ สอ.สร.รฟท.

Update สวัสดิการ สอ.สร.รฟท. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป สวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและทุพพลภาพของสมาชิก ...


โดย admin -  วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 16:51 น.

สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร

สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร จำนวนเงินจ่ายสวัสดิการ ครั้งละ 1,500 บาท ต้องยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการได้ภายใน ...


โดย admin -  วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 16:40 น.

สวัสดิการมงคลสมรส

สวัสดิการมงคลสมรส ขอรับสวัสดิการภายใน 90 วันหลังจดทะเบียนสมรส ระเบียบ สอ.สร.รฟท. ว่าด้วย สวัสดิการมงคลสมรส ...


โดย admin -  วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 16:32 น.

สวัสดิการค่าจัดการศพของสมาชิก

สวัสดิการค่าจัดการศพของสมาชิก ขอรับสวัสดิการภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม เงื่อนไขการรับสวัสดิการ ...


โดย admin -  วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 13:30 น.

สวัสดิการเพื่อการอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์

ขอรับสวัสดิการได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลาสิกขาบท หรือเดินทางกลับจากพิธีฮัจญ์


โดย admin -  วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 13:26 น.

สวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและทุพพลภาพของสมาชิก

ขอรับสวัสดิการภายใน 90 นับถัดจากวันที่ระบุในหนังสือรับรองการพักรักษาตัวจากสถานพยาบาล


โดย admin -  วันที่ 25 พ.ค. 2562 เวลา 10:51 น.

สวัสดิการสำหรับสมาชิกสามัญ สอ.สร.รฟท.


โดย admin -  วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 10:28 น.

สวัสดิการสหกรณ์

สรุปสวัสดิการ 9 เรื่อง ใหม่ล่าสุด!


อัลบั้มภาพ