ติดต่อฝ่ายสินเชื่อ

ติดต่อฝ่ายสินเชื่อ


ติดต่อเงินกู้สามัญ
- สัญญาเงินกู้สามัญ (กรุณาปริ้นด้วยกระดาษสีฟ้าเท่านั้น) 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- สุทธิเงินกู้สามัญ  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
- สัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 
(กรุณาปริ้นด้วยกระดาษสีเขียวอ่อนเท่านั้น) 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ที่กู้เงินจากสถาบันการเงินอื่น 
- สัญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษสถาบันการเงินอื่น
(กรุณาปริ้นด้วยกระดาษสีฟ้าเท่านั้น)
 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ 
- สัญญาเงินกู้สามัญซื้อรถจักรยานยนต์ (กรุณาปริ้นด้วยกระดาษสีฟ้าเท่านั้น)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือมอบอำนาจ เงินกู้สามัญโครงการมอเตอร์ไซค์ รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารประกอบการยื่นกู้สามัญเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์   รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- คุณสมบัติผู้กู้เงินสามัญโครงการเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์   รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- ใบสั่งซื้อรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA ปี 2565 - 2566  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- โบชัวร์รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA   รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

- ใบสั่งจองรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA ปี 2565 - 2566 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- ใบสั่งจองรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ STROM  ปี 2565 - 2566 รูปภาพที่เกี่ยวข้องเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้ออาวุธปืน
- สัญญาเงินกู้สามัญฯซื้ออาวุธปืน 
(กรุณาปริ้นด้วยกระดาษสีฟ้าเท่านั้น) 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- ตารางผ่อนชำระเงินกู้สามัญฯซื้ออาวุธปืน (1)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- ตารางผ่อนชำระเงินกู้สามัญฯซื้ออาวุธปืน (2)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- ใบสั่งจองปืน  รูปภาพที่เกี่ยวข้องเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้าด้านไอที และโทรศัพท์มือถือ
สัญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้าด้านไอทีและโทรศัพท์มือถือ (กรุณาปริ้นด้วยกระดาษสีฟ้าเท่านั้น)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- คุณสมบัติผู้กู้เงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้า ITและโทรศัพท์มือถือ 2563 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
-
ใบสั่งซื้อสินค้าไอที (โทรศัพท์มือถือ&Ipad)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- ใบสั่งซื้อสินค้าไอที (คอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค) รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อเงินกู้ฉุกเฉิน
- สัญญาฉุกเฉิน (กรุณาพริ้นท์ด้วยกระดาษสีชมพูเท่านั้น)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- สุทธิเงินกู้ฉุกเฉิน   รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- สัญญาค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน  (สำหรับผู้เกษียณ) รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- สัญญาค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน (สำหรับพนักงาน) รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- สัญญาเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกจาก COVID-19 (กรุณาพรื้นท์ด้วยกรดาษสีเขียว) 
รูปภาพที่เกี่ยวข้องติดต่อเงินกู้พิเศษ
- สัญญาเงินกู้พิเศษ (กรุณาปริ้นด้วยกระดาษสีขาวเท่านั้น) 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- รายละเอียดเงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารประกอบการยื่นกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


 
เอกสารสำหรับสมาชิกเกษียณอายุ
แบบฟอร์มทายาทยินยอมหักเงิน รฟท. ชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ (สำหรับทายาทผู้เกษียณ) รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มสมาชิกยินยอมให้การรถไฟหักเงินผู้กู้ (สมาชิกผู้เกษียณฯ)รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือยินยอมหักบำนาญ  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือสมาชิกยินยอมหักเงิน รฟท. ชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ สมาชิกยินยอม  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือทายาทยินยอมให้การรถไฟหักเงินที่มีอยู่ (แบบฟอร์มสำหรับทายาทผู้กู้)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารประกอบการทำหนังสือยินยอมของทายาท เพื่อให้ รฟท. หักเงินที่ได้รับทุกประเภทชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือยินยอมหักบำนาญ  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือคำร้องขอรับเงินคืนที่ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนผู้กู้  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือแจ้งความประสงค์คงสภาพความเป็นสมาชิก  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง