บริการสมาชิก

เปิดบัญชีเงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคต

โดย admin
 วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 13:44 น.
 204

เปิดบัญชีเงินฝากประจำเพื่อสร้างอนาคต ยกเว้นภาษี รับดอกเบี้ย 4%

- ฝากตั้งแต่ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ฝากเท่ากันทุกเดือน
- ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
- หากขาดฝากเกินกว่า 2 เดือน ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไข สหกรณ์ฯจะหยุดการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก และผู้ฝากต้องปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์

ออมก่อนเพื่อชีวิตที่มั่นคงกว่า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายการเงิน
โทร 02 936 0400 หรือ 02 537 9640 ต่อ 13 17 19-20
ตามวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.


UploadImage