ข่าวกิจกรรม

ปลดล็อก!!เป็นหนี้สถาบันการเงินอื่น ยื่นกู้สามัญโครงการฯเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ได้แล้ว (1 พ.ค. - 31 ก.ค. 2566)

โดย admin
 วันที่ 29 มี.ค. 2566 เวลา 10:13 น.
 2744
UploadImage

โครงการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึง 31 กรกฎาคม 2566
คุณสมบัติ
1. สมาชิกซื้อได้ไม่เกินคนละ 1 คัน และไม่ได้อยู่ในระหว่างผ่อนชำระโครงการนี้อยู่

2. ต้องไม่เคยผิดนัดการส่งเงินค่าหุ้น และการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทกับสหกรณ์ทั้งเงินต้น หรือดอกเบี้ย เป็นระยะเวลาภายใน 2 ปี ก่อนที่โครงการซื้อรถจักรยานยนต์จะเปิดให้บริการสมาชิก

3. ผู้กู้ต้องมีเงินคงเหลือสุทธิคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วไม่น้อยกว่า 30% ของอัตราเงินเดือน

4. กรณีสมาชิกกู้ในทุนเรือหุ้น กู้ได้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น

5. ผู้ค้ำประกัน : สมาชิกคนหนึ่งสามารถค้ำประกันเงินกู้สามัญโครงการซื้อรถจักรยานยนต์ ได้ไม่เกิน 1 คน หรือไม่เกิน 1 สัญญา

6.ส่งใบสั่งซื้อไปยังบริษัทตัวแทนจำหน่าย ทุกวันที่ 15 ของเดือน / สมาชิกจะต้องส่งสัญญาภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
 
สัญญาเงินกู้ (ปริ้นด้วยกระดาษสีฟ้าเท่านั้น)  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่ใช้ประกอบการในยื่นกู้   รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ใบสั่งซื้อรถจักรยานยนต์ HONDA  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ใบสั่งซื้อรถจักรยานยนต์  YAMAHA  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
หนังสือมอบอำนาจ  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง