ข่าวกิจกรรม

5 ขั้นตอนสำหรับสมาชิก สอ.สร.รฟท. ที่เกษียณอายุ

โดย admin
 วันที่ 20 พ.ค. 2564 เวลา 14:53 น.
 246
5 ขั้นตอน สำหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุ
 
เป็นสมาชิกกับสหกรณ์ฯต่อ ยังคงได้รับสวัสดิการ และสิทธิในการกู้เงิน พร้อมกันนี้ยังได้รับเงินปันผลทุกๆปี
อย่าลืม!!! ติดต่อขอรับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก นับแต่วันที่มีผลออกจากงานการถไฟฯ ภายใน 90 วัน
 
** ในกรณีสมาชิกลาออกจากงานการรถไฟก่อนอายุ 60 ปี (ฐานทำงานนาน) โดยไม่มีความผิดใดๆ **
มีสิทธิได้รับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิกต้องนำคำสั่งจากการรถไฟมายื่นต่อสหกรณ์ฯ
และขอรับสวัสดิการดังกล่าวภายใน 90 วัน**
 
หมายเหตุ : การรับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก จะต้องเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
การจ่ายเงินสวัสดิการดังกล่าวขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02 105 4756 ต่อ 9001 - 9004

UploadImage