ข่าวกิจกรรม

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก ประจำปี 2563

โดย admin
 วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 11:19 น.
 195
UploadImage


ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกได้รับ สวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่   5 ปี แต่ไม่ถึง   10 ปี   มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 2,000 บาท 

อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  10 ปี แต่ไม่ถึง   15 ปี   มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 3,000 บาท 

อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  15 ปี แต่ไม่ถึง   20 ปี   มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 5,000 บาท 

อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  20 ปี แต่ไม่ถึง   25 ปี   มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 10,000 บาท 

อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  25 ปี แต่ไม่ถึง   30 ปี   มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 20,000 บาท 

อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  
30 ปี ขึ้นไป                  มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 30,000 บาท 

**สมาชิก(เกษียณอายุ ปี 2563) ที่มีรายชื่อ
ติดต่อขอรับสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563**
(ติดต่อขอรับเงินภายใน 90 วันเท่านั้น!!!)**สำหรับสมาชิกที่ไม่มีรายชื่อตามตารางนี้ กรุณาติดต่อสหกรณ์ฯ **
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
(ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563)
ตามวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.