ข่าวกิจกรรม

ข้อควรรู้ สำหรับผู้กู้เงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ

โดย admin
 วันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 09:39 น.
 241

 

UploadImage

 

ข้อควรรู้ สำหรับผู้กู้เงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ 
(โครงการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2563)

สัญญาสามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ (ใช้กระดาษสีฟ้า) รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้กู้เงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อสินค้า ITและโทรศัพท์มือถือ 2563 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ใบสั่งซื้อสินค้าด้านไอทีและโทรศัพท์มือถือ (Smartphone&Ipad) รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ใบสั่งซื้อสินค้าด้านไอทีและโทรศัพท์มือถือ (คอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค) รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สุทธิคงเหลือเงินกู้สามัญ รูปภาพที่เกี่ยวข้อง