กิจกรรมสหกรณ์

โครงการปลูกฝังลูกหลานสู่อุดมการณ์สหกรณ์ หัวข้อ "เยาวชนรถไฟสู่อุดมการณ์สหกรณ์"

โดย admin
 วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 11:50 น.
 471

        สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) ได้กำหนดจัดโครงการดังกล่าวขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 และ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 11.00 - 16.00 น. เปิดโครงการโดยคุณภิญโญ เรือนเพ็ชร ประธานกรรมการ วิทยากร นำโดย คุณสมศักดิ์ โกสัยสุข ประธานที่ปรึกษา สอ.สร.รฟท. บรรยายในหัวข้อเรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์" ผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ จำนวน 112 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเข้าใจในหลักการ อุดอมการณ์สหกรณ์ และได้ตระหนักถึงความสำคัญขององค์การสหกรณ์ต่างๆ และรู้จักการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

        ก่อนเข้าสู่ชั่วโมงการรับฟังการบรรยายจากวิทยากร คุณปิยพันธ์ ชำนาญภักดี เลขานุการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้พบปะพูดคุยกับน้องๆนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆในส่วนงานของสหภาพฯ

        โครงการปลูกฝังลูกหลานสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ปีที่ 2/2562 ได้จัดขึ้นตามแผนและนโยบายของสหกรณ์ สอ.สร.รฟท. และในครั้งนี้โครงการดังกล่าวผ่านพ้นไปด้วยดี และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ประชาสัมพันธ์ สอ.สร.รฟท.

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 36 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม