กิจกรรมสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

โดย admin
 วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 15:23 น.
 591

        สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) นำโดยคุณภิญโญ เรือนเพ็ชร ประธานกรรมการ คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานที่ปรึกษา คณะกรรมการ และผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน จากสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ใน จ.อ่างทอง รวมจำนวน 20 สหกรณ์ 60 คน

        คณะผู้ศึกษาดูงาน นำโดย คุณลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ , คณะกรรมการ , ฝ่ายปฏิบัติการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด, คุณมานะกูล พรรณเรณู ประธานชมรมสหกรณ์ใน จ. อ่างทองและคุณะ , คุณเกิดศิริ รอดเกษม ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์ จ.อ่างทอง

 

       ในช่วงแรกเป็นการบรรยายพิเศษ จากคุณสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานที่ปรึกษา ในหัวข้อ "ธรรมาภิบาลสหกรณ์สีขาว" ต่อจากนั้น คุณภิญโญ เรือนเพ็ชร ประธานกรรมการ และคุณโชติกา บุญรังศรี ผู้จัดการ บรรยายในหัวข้อ "การบริหารจัดการสหกรณ์และการบริหารเงินทุนของสหกรณ์" พร้อมแลกเปลี่ยนข้อซักถาม
 

        สหกรณ์ออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณที่ได้รับเกียรติ จากสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ใน จ.อ่างทอง และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์ จ.อ่างทอง ในครั้งนี้