กิจกรรมสหกรณ์

งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)

โดย admin
 วันที่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 10:48 น.
 498

        วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายภิญโญ เรือเพ็ชร ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัดได้เข้าร่วมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

        งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ได้รับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน

        จากข้อมูลการออมในปี 2561 ขบวนการสหกรณ์ไทย มีเงินออม และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสหกรณ์กว่า 8,000 แห่งจำนวนสมาชิกสหกรณ์กว่า 12 ล้านคน เงินออมกว่า 2.3 ล้านล้านบาท และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกกว่า 200,000 บาท ทิศทางแนวโน้มเงินออมภาคสหกรณ์ไทยปี 2562 ยังคงเพิ่มขึ้น

ประชาสัมพันธ์ สอ.สร.รฟท.

UploadImage

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ