บริการสมาชิก

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเพิ่มสุข

โดย admin
 วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 13:17 น.
 229

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเพิ่มสุข
อัตราดอกเบี้ย 3.75%

- อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
- ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
- เริ่มฝากตั้งแต่ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ติดต่อฝ่ายการเงิน 02 537 9140 หรือ 02 936 0400 ต่อ 13 17 19-20 ตามวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.


UploadImage