ประกาศทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b9%80

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสภาพปี 2560

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2

โปรโมชั่นเปิดบัญชีใหม่

โปรโมชั่นเงินฝาก

โปรโมชั่นเงินฝาก เปิดบัญชีใหม่ทุกประเภทกับสหกรณ์

รับทันที!! กระเป๋าสหกรณ์ฯ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59 ไปจนกว่าของสมมนาคุณจะหมด!!

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5

icon_newประกาศ – การรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 (คลิ๊ก)

เอกสารที่ต้องใช้  

  1. สำเนาหน้าบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง และเขียนความประสงค์จะขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
*********************************************************

%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2

icon_newราละเอียด – ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร พ.ศ. 2559

 

*********************************************************

%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560

*********************************************************

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

*********************************************************

%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%9b ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2559

*********************************************************


ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศแก้ไข(ปรับลด)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

อุดมการณ์สหกรณ์ ฉบับที่ ๑๓ ออกแล้วค่ะ

อุดมการณ์สหกรณ์ ฉบับที่ ๑๓ ออกแล้วค่ะ พบกับเนื้อหาสาระอัดแน่นเหมือนเดิมรับกับวันสำคัญ MAY DAY แห่งเดือนพฤษภาคม

หน้าปกดาวโหลดไฟล์วารสารอุดมการณ์สหกรณ์ฉบับที่ ๑๓ ได้ที่นี่

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สอ.สร.รฟท.

      ในวันที่ 23 ก.พ. 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ (ลานเอนกประสงค์สนามกีฬา ศูนย์ฝึกฯ) มีผู้แทนสมาชิกทั้งส่วนกลาง สาขาส่วนภูมิภาค และสมาชิก เข้าร่วมการประชุมสามัญฯ พร้อมกันนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแขกรับเชิญเข้าร่วมการประชุมฯในวันนี้ ได้แก่ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 , หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพฯ , ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติจากบริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด , ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ สำนักงานสอบบัญชีรับอนุญาติ นายณรงค์ ภานุสุวัฒน์ , คุณเสน่ห์ ตันติเสนาะ กรรมการดำเนินการ สอ.การประปานครหลวง จำกัด , ผู้จัดการ สอ.สหภาพแรงงานไทยคูราโบ , อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รรท. บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวาระต่างๆ 14 วาระการประชุม โดยมี คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานกรรมการ สอ.สร.รฟท. เป็นประธานในที่ประชุม

DSC_0756 DSC_0757 DSC_0765 DSC_0769 DSC_0783 DSC_0787 DSC_0827 DSC_0841 DSC_0842 DSC_0843 DSC_0855 DSC_0862 DSC_0869 DSC_0871 DSC_0879 DSC_0901 DSC_0904 DSC_0933 DSC_0935 DSC_0937 DSC_0952 DSC_0957 DSC_0972 DSC_0977 DSC_0987 DSC_0998 DSC_1001 DSC_1005 DSC_1008 DSC_1012

ประกาศ รายชื่อบุตรของสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2558

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ไวนิล 11 จุด

ขอเชิญสมาชิก สอ.สร.รฟท. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และ ขอเชิญสมาชิก สร.รฟท. ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
สมาชิก สอ.สร.รฟท. เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
สมาขิก สร.รฟ.ท. เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.