การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสภาพปี 2560

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5

icon_newประกาศ – การรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 (คลิ๊ก)

เอกสารที่ต้องใช้  

  1. สำเนาหน้าบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง และเขียนความประสงค์จะขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
*********************************************************

%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2

icon_newราละเอียด – ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร พ.ศ. 2559

 

*********************************************************

%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560

*********************************************************

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

*********************************************************

%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%9b ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2559

*********************************************************


ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศแก้ไข(ปรับลด)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

อุดมการณ์สหกรณ์ ฉบับที่ ๑๓ ออกแล้วค่ะ

อุดมการณ์สหกรณ์ ฉบับที่ ๑๓ ออกแล้วค่ะ พบกับเนื้อหาสาระอัดแน่นเหมือนเดิมรับกับวันสำคัญ MAY DAY แห่งเดือนพฤษภาคม

หน้าปกดาวโหลดไฟล์วารสารอุดมการณ์สหกรณ์ฉบับที่ ๑๓ ได้ที่นี่

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สอ.สร.รฟท.

      ในวันที่ 23 ก.พ. 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ (ลานเอนกประสงค์สนามกีฬา ศูนย์ฝึกฯ) มีผู้แทนสมาชิกทั้งส่วนกลาง สาขาส่วนภูมิภาค และสมาชิก เข้าร่วมการประชุมสามัญฯ พร้อมกันนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแขกรับเชิญเข้าร่วมการประชุมฯในวันนี้ ได้แก่ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 , หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพฯ , ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติจากบริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด , ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ สำนักงานสอบบัญชีรับอนุญาติ นายณรงค์ ภานุสุวัฒน์ , คุณเสน่ห์ ตันติเสนาะ กรรมการดำเนินการ สอ.การประปานครหลวง จำกัด , ผู้จัดการ สอ.สหภาพแรงงานไทยคูราโบ , อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รรท. บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวาระต่างๆ 14 วาระการประชุม โดยมี คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานกรรมการ สอ.สร.รฟท. เป็นประธานในที่ประชุม

DSC_0756 DSC_0757 DSC_0765 DSC_0769 DSC_0783 DSC_0787 DSC_0827 DSC_0841 DSC_0842 DSC_0843 DSC_0855 DSC_0862 DSC_0869 DSC_0871 DSC_0879 DSC_0901 DSC_0904 DSC_0933 DSC_0935 DSC_0937 DSC_0952 DSC_0957 DSC_0972 DSC_0977 DSC_0987 DSC_0998 DSC_1001 DSC_1005 DSC_1008 DSC_1012

ประกาศ รายชื่อบุตรของสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2558

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ไวนิล 11 จุด

ขอเชิญสมาชิก สอ.สร.รฟท. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และ ขอเชิญสมาชิก สร.รฟท. ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
สมาชิก สอ.สร.รฟท. เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
สมาขิก สร.รฟ.ท. เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

สั่งจองดวงตราไปรษณียากร (แสตมป์) ที่ระลึก 100 ปี สหกรณ์ไทย

       เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ทางสันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำดวงตราไปรษณียากร (แสตมป์) ที่ระลึก ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณธิคุณของพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเพื่อมอบรายได้สมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย

   หากสมาชิก สอ.สร.รฟท. สนใจสั่งจองดวงตราไปรษณียากร (แสตมป์) ที่ระลึก ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย สามารถดาวน์โหลดใบสั่งจองได้ตามลิ้งค์ด้านล้างนี้และติดต่อไปยังสันนิบาตรสหกรณ์ฯ หรือติดต่อที่สหกรณ์ สร.รฟท. (ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม  ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดใบสั่งจอง คลิกที่นี่>> ใบสั่งจองดวงตราไปรษณียากร

สั่งจองดวงตราไปรษณีย์-1

ประกาศรับสมัคร – ประธานกรรมการและกรรมการ/ประธานผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 23/2559

ประกาศรับประธาน และคณะกรรมการ ชุดที่ 23-2559

ประกาศรับประธานผู้ตรวจฯ และผู้ตรวจฯ ชุดที่ 23-2559

ใบสมัครประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23-2559

ใบสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23-2559

ใบสมัครประธานผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 23-2559

ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 23-255