กำหนดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ชุดที่ 10/2558 (ส่วนกลาง)

กำหนดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

ชุดที่ 10/2558 (ส่วนกลาง)  ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่

กำหนดการประชุมสัมมนาและเลีือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ (ส่วนกลาาง)_Page_1กำหนดการประชุมสัมมนาและเลีือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ (ส่วนกลาาง)_Page_2

กำหนดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ชุดที่ 10/2558 (ส่วนภูมิภาค)

กำหนดการประชุมสัมมนา และเลีอกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

ชุดที่ 10/2558  (ส่วนภูมิภาค) 

ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่

กำหนดการประชุมสัมมนาและเลีอกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  (ส่วนภูมิภาค)

สอ.สร.ไทยเรยอนฯ ศึกษาดูงาน สอ.สร.รฟท

     วันที่ 6 ตุลาคม 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด จังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของสหกรณ์   กับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ       จำนวน 16 คน นำโดย ประธานกรรมการ และ          นายศรีโพธิ์  วายุพักต์     เวลา 09.00-12.00 น. ให้การต้อนรับโดยนายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานกรรมการ ผู้จัดการและจนท.สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.

IMG_5458

 

สหกรณ์เปิดขอทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๗

สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด เปิดให้สมาชิกขอทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี ๓ ประเภทคือ

๑) ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๗  สำหรับบุตรสมาชิกที่เป็นเด็กดี กตัญญู เรียนเก่ง มีจิตสาธารณะ

-รายละเอียดขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี

-แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี

๒)ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับบุตรสมาชิกที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย มีจิตสาธารณะ  ศึกษาในโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

-รายละเอียดการขอรับทุนการศึกษาบุตรที่เรียนดี ศึกษาที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

แบบฟอร์มขอรับทุนบุตรที่เรียนดีศึกษาที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

๓)ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๗

รายละเอียดขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ๒๕๕๗

แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก