โครงการพิเศษเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ และคุณสมบัติผู้กู้เงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ และสิทธิการซื้อรถจักรยานยนต์

ลงเว็บ คุณสมบัติผู้กู้เงินสามัญโครงการพิเศษซื้อรถจักรยานยนตร์1

icon_newสัญญาเงินกู้สามัญ (ซื้อรถจักรยานยนต์) ใช้ 1 พ.ย.2558-29ม.ค.2559

icon_newใบสั่งซื้อรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA ปี2558

icon_newใบสั่งจองรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA ปี 2558

**เอกสารเพิ่มเติม**   

– สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา จำนวน 2 ชุด (สำหรับจดทะเบียน พรบ.

– กรณีรับรถต่างจังหวัด แนบหน้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกรุงไทย พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

การเคหะ

 

รายละเอียดเงินกู้พิเศษเพื่อการสงเคราะห์ (สมาชิก)

-วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
-ชำระคืนไม่เกิน 300 งวด หรือภายในอายุไม่เกิน 70 ปี

เงื่อนไข

-เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
-ไม่มีหมายศาล
-ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า 2,500 บาท

กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนี้

-กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ทุนเรือนหุ้น
-กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของอสังหาริมทรัพย์ปลอดจากภาระจำนองรายอื่น
-กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรที่รัฐบาลค้ำประกันหรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์

โครงการพิเศษกู้เงินสามัญเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์

-เงื่อนไขการกู้เงินสามัญโครงการพิเศษ เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ ใช้วันที่ 1 ต.ค. 2557

-ใบสั่งจองรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA ปี 2557

รายละเอียดและสเปครถจักรยานยนต์ Honda

http://www.aphonda.co.th/product/2014/dream_super_cub/spec.asp

http://www.aphonda.co.th/product/dream110i/index.asp

http://www.aphonda.co.th/product/2013/new_wave110i/vdo.asp

http://www.aphonda.co.th/product/2014/wave125i/index.asp

http://www.aphonda.co.th/product/2014/cbr150r/index.asp

http://www.aphonda.co.th/product/2014/cbr300r/index.asp

http://www.aphonda.co.th/product/2013/crf250L/index.asp

http://www.msxthailand.com/

 

ข่าวดี !!!โครงการพิเศษเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้า

สอ.สร.รฟท. เปิดโครงการเงินกู้สามัญ

honda_cbr-300r

(ภาพตัวอย่าง)

          โครงการพิเศษเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามีให้เลือก 28 รุ่น ราคาต่่ากว่าท้องตลาด
ผ่อนสูงสุด 60 งวด ไม่ต้องดาวน์ ใช้ผู้ค้้ำ 1 คน

         ด่วน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 19 ธันวาคม 2557
(สมาชิกสหกรณ์ฯ 1 คน ซื้อได้ไม่เกิน 1 คัน เท่านั้น )

         สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-936-0400 ต่อ 17-20

แผ่นประชาสัมพันธ์ มอเตอร์ไซค์ 2557 คลิ๊กที่นี่

-ใบสั่งจองรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA ปี 2557