%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b9%80

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสภาพปี 2560

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2

โปรโมชั่นเปิดบัญชีใหม่

โปรโมชั่นเงินฝาก

โปรโมชั่นเงินฝาก เปิดบัญชีใหม่ทุกประเภทกับสหกรณ์

รับทันที!! กระเป๋าสหกรณ์ฯ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59 ไปจนกว่าของสมมนาคุณจะหมด!!

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5

icon_newประกาศ – การรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 (คลิ๊ก)

เอกสารที่ต้องใช้  

  1. สำเนาหน้าบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง และเขียนความประสงค์จะขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
*********************************************************

%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2

icon_newราละเอียด – ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร พ.ศ. 2559

 

*********************************************************

%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560

*********************************************************

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

*********************************************************

%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%9b ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2559

*********************************************************


ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศแก้ไข(ปรับลด)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

อุดมการณ์สหกรณ์ ฉบับที่ ๑๓ ออกแล้วค่ะ

อุดมการณ์สหกรณ์ ฉบับที่ ๑๓ ออกแล้วค่ะ พบกับเนื้อหาสาระอัดแน่นเหมือนเดิมรับกับวันสำคัญ MAY DAY แห่งเดือนพฤษภาคม

หน้าปกดาวโหลดไฟล์วารสารอุดมการณ์สหกรณ์ฉบับที่ ๑๓ ได้ที่นี่

ประกาศ รายชื่อบุตรของสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2558

สั่งจองดวงตราไปรษณียากร (แสตมป์) ที่ระลึก 100 ปี สหกรณ์ไทย

       เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ทางสันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำดวงตราไปรษณียากร (แสตมป์) ที่ระลึก ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณธิคุณของพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเพื่อมอบรายได้สมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย

   หากสมาชิก สอ.สร.รฟท. สนใจสั่งจองดวงตราไปรษณียากร (แสตมป์) ที่ระลึก ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย สามารถดาวน์โหลดใบสั่งจองได้ตามลิ้งค์ด้านล้างนี้และติดต่อไปยังสันนิบาตรสหกรณ์ฯ หรือติดต่อที่สหกรณ์ สร.รฟท. (ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม  ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดใบสั่งจอง คลิกที่นี่>> ใบสั่งจองดวงตราไปรษณียากร

สั่งจองดวงตราไปรษณีย์-1

ประกาศรับสมัคร – ประธานกรรมการและกรรมการ/ประธานผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 23/2559

ประกาศรับประธาน และคณะกรรมการ ชุดที่ 23-2559

ประกาศรับประธานผู้ตรวจฯ และผู้ตรวจฯ ชุดที่ 23-2559

ใบสมัครประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23-2559

ใบสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23-2559

ใบสมัครประธานผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 23-2559

ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 23-255