อุดมการณ์สหกรณ์ ฉบับที่ ๑๓ ออกแล้วค่ะ

อุดมการณ์สหกรณ์ ฉบับที่ ๑๓ ออกแล้วค่ะ พบกับเนื้อหาสาระอัดแน่นเหมือนเดิมรับกับวันสำคัญ MAY DAY แห่งเดือนพฤษภาคม

หน้าปกดาวโหลดไฟล์วารสารอุดมการณ์สหกรณ์ฉบับที่ ๑๓ ได้ที่นี่

การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดกลุ่มเลือกตั้งที่ ๖ โรงรถจักรธนบุรีและสถานีธนบุรีตลอดสายใต้ถึงหัวหิน

DSC_0581

DSC_0538

วันที่ ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด ส่วนกลางกลุ่มเลือกตั้งที่ ๖ โรงรถจักรธนบุรีและสถานีธนบุรีตลอดสายใต้ถึงหัวหิน มีผู้แทนได้จำนวน ๖ คน เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.โดยประธานกรรมการดำเนินการ สอ.สร.รฟท.จำกัด นายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯและได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯกลุ่ม ๖จำนวน ๕ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๕ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิกดังต่อไปนี้

กลุ่มเลือกตั้งที่ ๖ โรงรถจักรธนบุรีและสถานีธนบุรีตลอดสายใต้ถึงหัวหิน มีผู้แทนสมาชิกฯได้ ๕ คน

. นายสุเทพ สามพี่น้อง ประธานกลุ่มที่ ๖ โรงรถจักรธนบุรีและสถานีธนบุรีตลอดสายใต้ถึงหัวหิน

. นายสุรศักด ิ์ อินตรา

. นายพีรพัฒน์ จุลละศร

. นายธนกฤต โตสวัสดิ์

. นายวรเดช สุคนธพฤกษ์

หลังจากนั้นนายอำพล ทองรัตน์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯไได้ชี้แจงข้อมูลข่าวสารผลการเคลื่อนไหวของสหภาพให้สมาชิกในพื้นที่ได้รับทราบ และเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ

การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด ส่วนกลางกลุ่ม ๑และกลุ่ม ๒

DSC_0479

DSC_0419

DSC_0442

 

วันที่ ๐๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด ส่วนกลางเขตเลือกตั้งกลุ่มที่ ๑ สถานีกรุงเทพ มีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๖ คน และกลุ่มเลือกตั้งที่ ๒ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ มีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๔ คนเปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.โดยนายอำพล ทองรัตน์ ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ/กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯเป็นประธานที่ประชุม และได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯทั้ง ๒ กลุ่มดังนี้

เขตเลือกตั้งกลุ่มที่ ๑ สถานีกรุงเทพ

. นายรุ่งฤทธ ิ์ สามคุ้มทิม ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์เกลุ่มที่ ๑ สถานีกรุงเทพ

. นายทศพล ปล้องทุ่ง

. นายมณฑล คชเดช

. นายถวิล พลอยทับทิม

. นายประโยชน์ วิเชียรฉาย

. นายธนัช บุญครุ

กลุ่มเลือกตั้งที่ ๒ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ

. นายกมล ศิริจันทร์ ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์กลุ่มที่ ๒ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ

. นายสาวิทย์ แก้วหวาน

. นายนีรพล ไข่นาค

. นายมงคล พึ่งเกษม

สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท. จำกัด เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ลุงธนิต ยิ้มแก้ว

DSC_0544

DSC_0573

DSC_0591

DSC_0598

วันที่ ๐๖ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท. จำกัด นำโดยนายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานดำเนินการสหกรณ์ฯพร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณลุงธนิต ยิ้มแก้ว ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ/อดีตประธาน สอ.สร.รฟท. จำกัด/ที่ปรึกษา สร.รฟท. ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ที่ผ่านมา   ณ วัดเสมียนนารี  ซึ่งกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์ที่ ๐๗  ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐. ณ. เมรุวัดเสมียนนารี

 

การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด สาขาปากน้ำโพ

     

DSC_0407DSC_0345

DSC_0355

DSC_0366

 

DSC_0379

DSC_0392

  

     วันที่ ๐๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด เขตเลือกตั้งที่ ๑ สาขา ปากน้ำโพซึ่ีงมีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๖ คน เปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ น.และกล่าวต้อนรับเปิดประชุมโดยนายธนินท์รัฐ ปุณยกุลเศรษฐ์ ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาปากน้ำโพ ต่อจากนั้นนายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯและได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯสาขาลำปางจำนวน ๖ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๖ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิก สาขาปากน้ำโพมีดังต่อไปนี้

. นายธนินท์รัฐ ปุณยกุลเศรษฐ์ ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์สาขาปากน้ำโพ

. นายสมชาย โสมะทัต

. นายสุจินต์ ทรงรุ่งเรือง

. นายสราวุธ สราญวงศ์

. นายมนตร มีเขียว

. นายอดินันท ฮึมพล

หลังจากนั้นเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ

การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด สาขาอุตรดิตถ์

DSC_0324

DSC_0305

DSC_0279

DSC_0285

     วันที่ ๐๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด เขตเลือกตั้งที่ ๒ สาขา อุตรดิตถ์ซึ่ีงมีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๙ คน เปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ น.และกล่าวต้อนรับเปิดประชุมโดยนายสุรัตน์ บุญคง ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาอุตรดิตถ์ ต่อจากนั้นนายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯและได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯสาขาอุตรดิตถ์จำนวน ๙ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๙ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิก สาขาอุตรดิตถ์มีดังต่อไปนี้

. นายสุรัตน บุญคง ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์สาขาอุตรดิตถ์

. นายธวัธชัย คงขลิบ

. นายสมบัต ไชโย

. นายศุภวัฒน วรรณวร

. นายประพงค์ แตงสุวรรณ

. นายเทเวศน์ นาคสนอง

. นายสมศักด ิ์ เมฆทัพ

. นายประภากร เอี่ยมอาลัย

. นายเดชา แสนทวีสุข

หลังจากนั้นเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ

การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด สาขาลำปาง

DSC_0162     DSC_0187

DSC_0163

DSC_0172

        วันที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด เขตเลือกตั้งที่ ๓ สาขา ลำปางซึ่ีงมีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๕ คน เปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ น.และกล่าวต้อนรับเปิดประชุมโดยนายประพัฒน์ พยัคฆบุตร ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาลำปาง ต่อจากนั้น         นายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟทมุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯและได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯสาขาลำปางจำนวน ๕ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๕ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิก สาขาลำปางมีดังต่อไปนี้

. นายประพัฒน์ พยัคฆบุตร ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์สาขาลำปาง

. นายวิทยา อรรถวัน

. นายสุทัศน์ ธนาขันธรรม

. นายวิบูลย์ รวบทองศร

. นายบุญลิ่ว อ้นสืบสาย

หลังจากนั้นเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ

สอ.สร.รฟท.จำกัด ขอแสดงความอาลัยยิ่ง การจากไปของ คุณลุงธนิต ยิ้มแก้ว

tanin

คุณลุงธนิต ยิ้มแก้ว ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ/อดีตประธาน สอ.สร.รฟท.จำกัด ซึ่งได้เสียชีวิติเมื่อวันที่ 30 พ.ย.58 เจ้าภาพตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ วัดเสมียนนารี ศาลา 11  เลขที่ 32 หมู่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
วันจันทร์ที่ 30 พย. 58 รดน้ำศพ เวลา 16.00 น.กำหนดฌาปนกิจศพ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 58    ณ เมรุวัดเสมียนนารี

ขอเรียนเชิญสมาชิก ญาติ เพื่อนมิตร คนรักใคร่ ร่วม “ไว้อาลัยและแสดงความเสียใจ” ไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

DSC_0087    DSC_0105

DSC_0110

      สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกทั้งส่วนกลางและสาขาภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad “ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. กรุงเทพเส้นทางจะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต รวมระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร สำหรับต่างจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ https://www.bikefordad2015.com กิจกรรมในครั้งนี้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด (ชสอ.) ในฐานะศูนย์กลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยได้ขอเชิญชวนให้สมาชิกและสหกรณ์ทุกประเภทเข้าร่วมปั่นจักรยานและช่วยเหลือสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าร่วมขบวนปั่นจักรยานในแต่ละจังหวัดอีกด้วย