โครงการอบรมและสัมมนา เรื่อง “การบริหารสินเชื่ออย่างไร? ให้มีคุณภาพ”

 

DSC_0284

DSC_0261

 

DSC_0320 DSC_0312

DSC_0292DSC_0303      สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.สร.รฟท. จัดโครงการอบรมและสัมมนาภายใน เรื่อง “การบริหารสินเชื่ออย่างไร? ให้มีคุณภาพ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม เค.ยู. โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยมี นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานกรรมการดำเนินการ เปิดการอบรมสัมมนา พร้อมบรรยายเรื่อง “แนวทางการบริหารสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ” และ นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายเรื่อง “กระบวนการทวงหนี้และการบังคับคดีตามกฏหมายใหม่” ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการ กรรมการบริหารสหภาพฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯและสหภาพฯ

Leave a Reply