โครงการพิเศษเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ และคุณสมบัติผู้กู้เงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ และสิทธิการซื้อรถจักรยานยนต์

ลงเว็บ คุณสมบัติผู้กู้เงินสามัญโครงการพิเศษซื้อรถจักรยานยนตร์1

icon_newสัญญาเงินกู้สามัญ (ซื้อรถจักรยานยนต์) ใช้ 1 พ.ย.2558-29ม.ค.2559

icon_newใบสั่งซื้อรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA ปี2558

icon_newใบสั่งจองรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA ปี 2558

**เอกสารเพิ่มเติม**   

– สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา จำนวน 2 ชุด (สำหรับจดทะเบียน พรบ.

– กรณีรับรถต่างจังหวัด แนบหน้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกรุงไทย พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

Leave a Reply