แจ้งปิดทำการ 1 วัน

ประกาศ - ปิดทำการ 11 ธันวาคม 2558

ประกาศ สหกรณ์ สอ.สร.รฟท.

ปิดทำการ 1 วัน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558

และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป

Leave a Reply