เรียนเชิญ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ

เรียนเชิญ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ

คุณลุงธนิต ยิ้มแก้ว ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ/อดีตประธาน สอ.สร.รฟท. จำกัด

เจ้าภาพตั้งสวดพระอภิธรร ณ วัดเสมียนนารี
กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 ณ. เมรุวัดเสมียนนารี

สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท. จำกัด เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 19.00 น.

ขอเชิญสมาชิก ญาติ เพื่อนมิตร คนรักใคร่เป็นเจ้าภาพ

การ์ดงานศพ

Leave a Reply