สัมมนาวิชาการผู้แทนสมาชิกและสมาชิกส่วนกลาง

IMG_8786

 ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ สอ.สร.รฟท.จำกัดได้จัดสัมมนาวิชาการผู้แทนสมาชิกและสมาชิกส่วนกลาง เรื่อง “บทบาทผู้แทนสมาชิกในการบริหารจัดการสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ” วันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สร.รฟท.ชั้น ๒ อาคาร ๔ ฝ่ายบริหารงานบุคคล     (ด้านฝึกอบรม) แขวง/เขตจตุจักร โดยมีผู้แทนสมาชิกจาก 11 กลุ่มย่านเข้าร่วม อาทิจากสถานีกรุงเทพ โรงรถดีเซลราง โรงรถจักรบางซื่อ โรงรถพ่วงบางซื่อ โรงรถดีเซลรางสมุทรสาคร โรงรถจักรธนบุรี โรงงานมักกะสัน โรงงานสื่อสารบางซื่อ โรงงานโยธาบางซื่อและสารวัตรสถานที่บางซื่อ สำนักงานการรถไฟ และ สถานีฉะเชิงเทรา วิทยากรหลักในการบรรยายมีคุณสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ กล่าวเปิดสัมมนาวิชาการ ผู้แทนสมาชิกส่วนกลางบรรยาย เรื่อง บทบาทผู้แทนสมาชิกในการบริหารจัดการสู่อุดมการณ์สหกรณ์และคุณอำพล ทองรัตน์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ของสหภาพฯ ต่อสมาชิก 

somsak 16-09-58

aumpon 16-09-58member 16-09-58

book 16-09-58

Leave a Reply