สอ.สร.ไทยเรยอนฯ ศึกษาดูงาน สอ.สร.รฟท

     วันที่ 6 ตุลาคม 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด จังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของสหกรณ์   กับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ       จำนวน 16 คน นำโดย ประธานกรรมการ และ          นายศรีโพธิ์  วายุพักต์     เวลา 09.00-12.00 น. ให้การต้อนรับโดยนายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานกรรมการ ผู้จัดการและจนท.สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.

IMG_5458

 

Leave a Reply