สอ.สร.รฟท. จัดโครงการสัมมนาวิชาการผู้แทนสมาชิกและสมาชิกภาค ภาคใต้ ชุมพร – ทุ่งสง – หาดใหญ่ ปพ.

สัมมนาสหกรณ์สายใต้

   สอ.สร.รฟท. จัดโครงการสัมมนาวิชาการผู้แทนสมาชิกและสมาชิกภาค ภาคใต้  ชุมพร – ทุ่งสง – หาดใหญ่  สอ.สร.รฟท. เรื่อง “บทบาทผู้แทนสมาชิกในการบริหารจัดการสู่อุดมการณ์สหกรณ์” เปิดการสัมมนาโดย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ มาตรฐานสากล และวิทยากรร่วมบรรยายประกอบด้วย นายอำพล ทองรัตน์ ประธานกรรมการ สร.รฟท. บรรยายหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ความเคลื่อนไหว สร.รฟท” และ นายธนิต ยิ้มแก้ว ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ บรรยายหัวข้อเรื่อง “จรรณยาบรรณและความสำคัญของการตรวจสอบสหกรณ์” ในระหว่างวันที่ ๐๕ – ๐๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ อุทยานน้ำตกโยง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

Leave a Reply