สอ.สร.รฟท. จัดโครงการสัมมนาวิชาการผู้แทนสมาชิกและสมาชิกภาค ภาคเหนือ ลำปาง- อุตรดิตถ์ – ปากน้ำโพ

สัมมนาสายเหนือ 3สัมมนาสหกรณ์สายเหนือ

สอ.สร.รฟท. จัดโครงการสัมมนาวิชาการผู้แทนสมาชิกและสมาชิกภาค ภาคเหนือ ลป. อด. ปพ. เรื่อง “บทบาทผู้แทนสมาชิกในการบริหารจัดการสู่อุดมการณ์สหกรณ์” เปิดการสัมมนาโดย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ มาตรฐานสากล”และวิทยากรร่วมบรรยายประกอบด้วย นายอำพล ทองรัตน์ ประธานกรรมการ สร.รฟท. บรรยายหัวข้อเรื่อง“สถานการณ์ความเคลื่อนไหว สร.รฟท” และ นายธนิต ยิ้มแก้ว ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ บรรยายหัวข้อเรื่อง “จรรณยาบรรณและความสำคัญของการตรวจสอบสหกรณ์” ในระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ณ เขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

สัมมนาสายเหนือ๒

Leave a Reply