สหกรณ์เดินสายประชุมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ สายเหนือ สาขาปากน้ำโพ

วันที่ ๐๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  สหกรณ์ เดินสายประชุมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ สายเหนือที่ สาขาปากน้ำโพซึ่งจัดประชุม ณ ห้องประชุม สร.รฟท.สาขาปากน้ำโพ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

IMG_5794

สาขาปากนำ้โพมีสมาชิกสหกรณ์จำนวน ๒๘๑ คนมีผู้แทนสมาชิกได้ ๖ คน ผลการเลือกตั้ง

.นายสุพัฒน์ ทบอุต ประธานผู้แทนสมาชิกสาขาปากน้ำโพ

.นายสมชาย โสมทัต

.นายศักดา ชาติ

.นายสราวุธ สราญวงศ์

.นายมนตรี มีเขียว

.นายพัฒนชัย เที่ยงปูทวี

IMG_5790

IMG_5767

IMG_5751

IMG_5779

IMG_5783

Leave a Reply