สหกรณ์เดินสายประชุมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ สายเหนือ สาขาอุตรดิตถ์

วันที่ ๐๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  สหกรณ์ เดินสายประชุมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ สายเหนือที่ สาขาอุตรดิตถ์ซึ่งจัดประชุม ณ ห้องประชุม สร.รฟท.สาขาอุตรดิตถ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

IMG_5747

สาขาอุตรดิตถ์มีสมาชิกสหกรณ์จำนวน ๔๑๓ คน มีผู้แทนสมาชิกได้มี ๘ คนผลการเลือกตั้งดังนี้

.นายสุรัตน์ บุญคง ประธานผู้แทนสมาชิก

.นายสมบัติ ไชยโย

.นายเทเวศน์ นาคสนอง

.นายสมศักดิ์ เมฆทับ

.ประภากร เอี่ยมอาลัย

.นายศุภวัฒน์ วรรณวร

.นายธวัชชัย คงขลิบ

.นายเทียรชัย มณีแกม

IMG_5727

IMG_5728

IMG_5730

IMG_5739

IMG_5742

 

Leave a Reply