สหกรณ์เดินสายประชุมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ สายเหนือ สาขาลำปาง

วันที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  สหกรณ์เดินสายประชุมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ สายเหนือโดยเริ่มที่ สาขาลำปาง ซึ่งจัดประชุม ณ ห้องประชุมโรงรถจักรดีเซลลำปาง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

IMG_5724

สาขาลำปางมีสมาชิกสหกรณ์จำนวน ๒๐๗ คน มีผู้แทนสมาชิกได้มี ๔ คนผลการเลือกตั้งดังนี้

.นายประพัฒน์ พยัคฆบุตร ประธานผู้แทนสมาชิก

.นายวิทยา อรรถวัน เลขานุการ

.นายวิบูลย์ รวบทองศรี

.นายสุทัศน์ ธนาขันธรรม

IMG_5708

IMG_5714

IMG_5721IMG_5705

Leave a Reply