สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท. จำกัด เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ลุงธนิต ยิ้มแก้ว

DSC_0544

DSC_0573

DSC_0591

DSC_0598

วันที่ ๐๖ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท. จำกัด นำโดยนายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานดำเนินการสหกรณ์ฯพร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณลุงธนิต ยิ้มแก้ว ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ/อดีตประธาน สอ.สร.รฟท. จำกัด/ที่ปรึกษา สร.รฟท. ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ที่ผ่านมา   ณ วัดเสมียนนารี  ซึ่งกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์ที่ ๐๗  ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐. ณ. เมรุวัดเสมียนนารี

 

Leave a Reply