สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยมจำกัด เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สภาวะหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์”

สอ.กรมป่าไม้ / วันนี้ 1 พ.ย. 2557 เวลา 09.00น. คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยมจำกัด เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง
“สภาวะหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ไอซีที จำกัด วิทยากร โดย

ดร.พรชัย ฐีรระเวช ผอ.สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ท่าน จักรี สงวนสุข ฝ่ายตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจและ Non bank ธปท. ท่าน สุรพล โอภาสเสถียร ผจก.ใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และประธานกล่าวเปิดงาน โดยท่านสิทธิชัย อึ๊งภากร ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ไอซีที จำกัด มีสหกรณ์ออมทรัพย์รับเชิญเข้าร่วมกว่า 200 คน

ประชาสัมพันธ์ สภาวะหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์1สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยมจำกัด เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สภาวะหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์”

Leave a Reply