สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯจัดสัมมนาวิชาการผู้แทนสมาชิก ภูมิภาคสาขาตะวันออกเฉียงเหนือ

สัมมนาสายอีสาน๑

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯจัดสัมมนาวิชาการผู้แทนสมาชิก ภูมิภาคสาขาตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี นครราชสีมา แก่งคอย) วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 .เมือง จ.นครราชสีมา จัดโดยฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด

สัมนนาสายอีสาน๒

สัมมนาสานอีสาน๓

สัมมนาสายยอีสาน๔

Leave a Reply