วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  สอ.สร.รฟท.        ( VISION )

“มุ่งมั่นอุดมการณ์สหกรณ์ สู่สังคมประชาธิปไตย”