ลงทะเบียนประชุมใหญ่ฯ ประจำปี 2562

ลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.00 – 11.00 น.

ตรวจสอบจุดลงทะเบียน คลิ๊ก >> จุดลงทะเบียน 13 จุด

หมายเหตุ : สหกรณ์ฯขอสงวนสิทธิ์การรับของที่ระลึกวันประชุมใหญ่สำหรับสมาชิกที่มาลงทะเบียนด้วยตนเองและมาในระยะเวลาที่สหกรณ์ฯกำหนดเท่านั้น

 

 

Leave a Reply