รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ชุดที่ 15 ปี พ.ศ. 2563 ส่วนกลางส่วนภูมิภาค

ดาวน์โหลดประกาศ >>  ประกาศเรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ชุดที่ 15 ปี 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> ใบสมัครผู้แทนฯ ชุดที่15 ปี 2563

ดาวน์โหลดตารางเดือนสายเลือกตั้งฯ >>  ตารางผู้แทน ชุดที่ 15-2563 เดือน พ.ย.-ธ.ค.62

Leave a Reply