รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. (กอง2)

กอง2 - รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ รอบที่2-2559

รอบที่ 2/2559 เริ่มคุ้มครอง 1 กุมภาพันธ์ 2559

” รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-30 ธันวาคม 2558 “
ค่าสมัคร + ค่าบำรุง + เงินสงเคราะห์ เป็นเงิน 4,840 บาท

อายุไม่เกิน 59 ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2499 และ 2500 เป็นต้นไป)

สมัครได้ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯ ทุกวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 936 0400 ต่อ 17-20
อย่าลืมน่ะค่ะ….เตรียมเอกสารประกอบการสมัครมาให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยน่ะค่ะ ขอบพระคุณคะ

Leave a Reply