รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รรท. (กอง1)

กอง1 - รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ รอบที่ 2-2559

รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รรท. (กอง1)
รอบที่ 2/2559 เริ่มคุ้มครอง 1 กุมภาพันธ์ 2559

” รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-30 ธันวาคม 2558 “
ค่าสมัคร + ค่าบำรุง + เงินสงเคราะห์ เป็นเงิน 4,040 บาท
อายุ 20 – 59 ปี (เกิดปีพ.ศ. 2499)

สมัครได้ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯ ทุกวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 936 0400 ต่อ 17-20

อย่าลืมน่ะค่ะ….เตรียมเอกสารประกอบการสมัครมาให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยน่ะค่ะ ขอบพระคุณคะ

Leave a Reply