ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557..

ขอเชิญ  สมาชิกสหกรณ์  สอ.สร.รฟท.  และสมาชิก สร.รฟท.

ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี  2557

วันพุธที่  18  กุมภาพันธ์  2558

ณ  ที่ทำการสหกรณ์ฯ  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฯ  เขตจตุจัก กรุงเทพฯ

                                                     08.00 น.  ลงทะเบียน

                                                     09.00 น. เปิดการประชุม

                                                    12.00 น.  รับประทานอาหารร่วมกัน

                                                    13.00 น.  ประชุมใหญ่สามัญ สร.รฟท.

Leave a Reply