ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ไวนิล 11 จุด

ขอเชิญสมาชิก สอ.สร.รฟท. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และ ขอเชิญสมาชิก สร.รฟท. ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
สมาชิก สอ.สร.รฟท. เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
สมาขิก สร.รฟ.ท. เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

Leave a Reply