ประกาศ เรื่องแจ้งปิดทำการ 1 วัน

แจ้งปิดทำการ 1 วัน (อบรมสัมนา)-1

ประกาศ : เรื่องแจ้งปิดทำการ 1 วัน

เนื่องด้วยสหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีโครงการอบรมสัมนาให้กับคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เรือง “การปล่อยเงินกู้ที่มีประสิทธิภาพ” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. จึงจะประกาศปิดทำการในวันเวลาด้งกล่าวเป็นเวลา 1 วัน และเปิดทำการในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ตามวันเวลาทำการ

Leave a Reply