ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จำกัด

อักษรย่อว่า “สอ.สร.รฟท.”

ชื่อภาษาอังกฤษว่า

“The State Railway Workers’ Union Saving and Credit Cooperative of Thailand limited”  (SRUSCT)

 

ที่ตั้งสำนักงาน

อาคาร 4 ศูนยฝึกอบรมการรถไฟ นิคมรถไฟ กม.11

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

 

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์  0-2537-9140 หรือ 0-2936-0400 ต่อ  13 , 17 , 19 – 20 

โทรศัทพ์ภายในคอมพ์ลิ้งค์  821-5225
หรือ 821-5227  ต่อ  17 – 20
 
โทรสาร (Fax) 0-2537-9140, 02-5379278 ,

0-2936-0400  ต่อ 21 หรือโทรศัทพ์ภายในคอมพ์ลิ้งค์ 821-5225
หรือ 821-5227 ต่อ 21

Email  :  srusct2555@gmail.com

Click >> แผนที่ สอ.สร.รฟท. 

Leave a Reply