ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

DSC_0087    DSC_0105

DSC_0110

      สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกทั้งส่วนกลางและสาขาภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad “ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. กรุงเทพเส้นทางจะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต รวมระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร สำหรับต่างจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ https://www.bikefordad2015.com กิจกรรมในครั้งนี้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด (ชสอ.) ในฐานะศูนย์กลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยได้ขอเชิญชวนให้สมาชิกและสหกรณ์ทุกประเภทเข้าร่วมปั่นจักรยานและช่วยเหลือสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าร่วมขบวนปั่นจักรยานในแต่ละจังหวัดอีกด้วย

Leave a Reply