การออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบใหม่

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบใหม่ (แบบ16) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อออกใช้หมุนเวียนทดแทนธนบัตรแบบปัจจุบัน ซึ่งสามารถแลกได้ที่ธนาคารออมสินและธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bot.or.th หัวข้อ ธนบัตร

ที่่มาวิดีโอ :  https://www.youtube.com/watch?v=LhG5J0Ivs2I

ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง

หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4

ที่่มารูปภาพ : เว็บธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th

Leave a Reply