การสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย

 ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย จะเปิดรับสมัครเลือกตั้งกรรมาการดำเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2558 – 2559) ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2558 

 

รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ-1                          

Leave a Reply